Aktuality

Aktuality

04.01.2017 - 04:41:17
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017 A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben                                    ...
21.12.2016 - 04:18:55
Oznámenie!!! Obec Medveďov oznamuje, že od 22. decembra do 2. januára obecný úrad nebude prijímať stránky. Za pochopenie ďakujeme!   Értesítés!!! Medve Község Önkormányzata és polgármestere értesíti a lakosságot, hogy december 22-től január 2-ig a községi hivatalban szünetel az ügyfélfogadás...
13.12.2016 - 10:55:56
 P O Z V Á N K A       Starosta obce Medveďov Vás týmto pozýva na verejné slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa  14. decembra 2016 /streda o 18.00 hod./  v zasadačke /budova materskej školy/     Program:   1....
28.09.2016 - 11:48:51
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia   Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v...