Aktuality

Aktuality

09.12.2015 - 04:31:35
 Elektronická adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk
18.11.2015 - 12:18:20
                                                                                   ...
18.11.2015 - 12:15:46
                                                                                   ...
25.11.2014 - 03:53:44
 Výsledky hlasovania komunálnych volieb Za starostu obce Medveďov bol zvolený : Ladislav Morva, počet získaných hlasov : 145   Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov :  Imrich Kulacs, počet získaných hlasov : 113  Tibor Vígh,...
01.07.2014 - 10:06:54
 Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov,...
15.10.2013 - 11:30:17
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobi Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých...