Aktualitások

Aktualitások

17.08.2017 - 11:40:38
Elektonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk 
17.08.2017 - 11:38:07
Elektronikus e-mail cím, melyen bejelenthetők a tagjelöltek és helyetteseik a körzeti választási bizottságba : ocumedvedov@stonline.sk
27.07.2017 - 03:52:20
 
27.07.2017 - 03:50:32
 
10.07.2017 - 09:07:13
 
10.07.2017 - 09:04:10
 
29.05.2017 - 11:47:08
29.-30.4.2017 - Vstavenie mája - Hagyományos májusfa állítás 7.5.2017 - Deň matiek - Anyák napja 2.6. 2017 - Deň detí - Gyereknap 15.7.2017 - Obecný deň - Falunap 30.7.2017 - Hody - Búcsú október / 2017 - Tekvicový festivál v MŠ - Tök jó nap az ovodában október / 2017 - Deň dôchodcov - Nyugdíjas ü...
19.05.2017 - 09:44:56
 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti   Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C): vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v...