Voľby do orgánov samospávy obcí 2018 - Adresa na doručenie oznámení a delegovaní člena a náhradníka do MVK

Adresa na doručenie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením kandidáta a nezávislý kandidát aj s podpisovou listinou) : OBECNÝ ÚRAD, 930 07 Medveďov 90
Lehota do: 11.09.2018 do 24,00 hodiny

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: OBECNÝ ÚRAD, 930 07 Medveďov 90
Lehota do: 11.09.2018 do 24,00 hodiny

V Medveďove, dňa 27.08.2018
Ladislav Morva- starosta obce