Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Kandidáti - funkcia starosta obce Medveďov, poslanci OZ Medveďov

Kandidáti - funkcia starosta obce Medveďov:

1. Ladislav Kulacs, Ing., 52 r., hospodársky inžinier, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
2. Viola Sánthaová, 55 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka

Kandidáti – poslanci OZ Medveďov:

1. Rozália Grežová, 67 r., predavačka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
2. Koloman Hajzuk, 45 r., obsluha ČS, nezávislý kandidát
3. Ladislav Hölgye, 35 r., zdravotná sestra, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
4. Imrich Kulacs, 43 r., zootechnik, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
5. Peter Kulacs, RNDr., 36 r., technický poradca, nezávislý kandidát
6. Tomáš Kulacs, 41 r., pokladník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
7. Ladislav Morva, 65 r., starosta obce, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
8. Virgínia Morvaová, Mgr., 38 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
9. Melinda Rojkovics, Bc., 45 r., personalistka, nezávislá kandidátka
10. Ladislav Sebő, 55 r., logistický pracovník, Most - Híd
11. Vojtech Szabó, 48 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
12. Peter Vass, 49 r., šofér, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
13. Tibor Vígh, 42 r., živnostník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
14. Zoltán Zsidó, 39 r., živnostník, nezávislý kandidát