Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o určení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Medveďove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, unesením č. 21/2018/02-08 zo dňa 20.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Medveďove bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Ladislav Morva
starosta obce