Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Počet obyvateľov obce

Oznámenie

Obec Medveďov v zmysle zákona §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že počet obyvateľov obce Medveďov k 06.07.2018, t.j. ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obci v roku 2018, bol 478.

Ladislav Morva
starosta obce