Samospráva

Vážený návštevník!

 

Vítame Vás na domovskej stránke našej dediny. Teší nás, keď sme vzbudili Vašu zvedavosť, a slúži k nášmu uspokojeniu, keď sme ju vedeli do určitej miery uspokojiť. Považujete našu dedinu za zaujímavú, vhodnú pozornosti? Príďte, navštívte nás, napíšte nám!

 

samospráva obce
Ing. Ladislav Kulacs  – starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obec Medveďov:

Ing. Ladislav Kulacs – starosta obce

Mgr. Virgínia Morvaová – zástupca starostu obce

Ing. Sybila Szabóová- hlavný kontrolór

RNDr. Peter Kulacs

Ladislav Hölgye

Ladislav Morva

Tibor Vígh

Imrich Kulacs

Rozália Grežová

 

Obecný úrad

Adresa:
Obec Medveďov
Obecný úrad v Medveďove
930 07 Medveďov č. 90
Tel.: +421 031 554 12 37
Fax: +421 031 554 12 37
e-mail: info@medvedov.sk

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok 8,00 - 12,00 12,30 – 16,00
Utorok 8,00 - 12,00 -
Streda 8,00 - 12,00 12,30 – 17,00
Štvrtok 8,00 - 12,00 -
Piatok
8,00 - 12,00 -
Účtovníčka: Bc. Eleonóra Sárközy
  Tel.: +421 031 554 12 37
e-mail: ocumedvedov@stonline.sk
  e-mail: info@medvedov.sk

Referentka: Alexandra Bankóová
  Tel.:+421 031 554 12 37
  e-mail: judit@medvedov.sk
 
 

 

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove

 

Molnár Kósová Marta – riaditeľka

Irma Kissová- učiteľka

 Adresa:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
930 07 Medveďov 203
Tel.: +421315541398

Obecná knižnica

Alexandra Bankóová
Tel.: +421 (0)31 5541 237
930 07 Medveďov 203
e-mail: judit@medvedov.sk
 

 

 

Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry.